Budo-Fight-Self-Defense

Marcel Hirschi - Zen-Ki-Budo - Budo-Fight-Self-Defense
Marcel Hirschi - Zen-Ki-Budo - Budo-Fight-Self-Defense

 

Trainer:

 

Marcel Hirschi

 

1. Dan Goshin Jitsu

 

Erfolge:

 

- NWTV Sieger im Kampf 2007

- Deutscher Meister Taekwondo Kampf 2009

- Deutscher Vize Meister Taekwondo Kampf 2010

- Platz 1 Offene Goshin Jitsu/Jujitsu 

  Meisterschaften 2011/2012

 

zurück

 


Kyusho Jitsu

Jiu Jitsu

Shiruba Jiu Jitsu